ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

H SSU, αρωγός και στην εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων των πελατών της είναι σε θέση να προσφέρει Υπηρεσίες Ερευνών για ένα ευρύ φάσμα αναγκών, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου εκπαιδευμένων ερευνητών και συνεργατών. 

Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του τμήματος αυτού, περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγκαταστάσεων για τυχόν παγιδευμένους μηχανισμούς, υποκλοπές συνομιλιών και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Η εταιρεία μπορεί να προτείνει λύσεις και αντίμετρα, αν απαιτηθούν, καθώς και την έρευνα και διαχείριση πληροφοριών.

Πελάτες της υπηρεσίας αυτής αποτελούν πολλοί οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κορυφαίες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece