ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας είναι σε θέση να παράσχει Yπηρεσίες Ελέγχου σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς χώρους. 

Ειδικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την ασφάλεια ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως εταιρείες ή αποθήκες, όπου διασφαλίζουμε όχι μόνο τη φύλαξη αυτών, αλλά και τον σχολαστικό έλεγχο εισόδου – εξόδου φυσικών προσώπων και οχημάτων, με παράλληλη ενημέρωση και αναφορά στο αρμόδιο πρόσωπο. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων ασφαλείας (έκθεση τρωτότητας – ευπάθειας) και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε αεροδρόμια, αεροπορικές εγκαταστάσεις, λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς και επικοινωνίας για την αντιμετώπιση πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση πληρωμάτων, επιβατών και αποσκευών, αποσκευών φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες. Τέλος, εφαρμόζονται στον έλεγχο πρόσβασης και τις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας αναλαμβάνει όλες τις παραπάνω αποστολές, καθώς επίσης την εκπαίδευση και διαθεσιμότητα σκύλων φύλαξης για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών εντός των εγκαταστάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece