ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση υπαλλήλων προσωπικού ασφαλείας μόνο για εταιρείες και ομίλους σε θέματα όπως:
 • Επιλογής Προσωπικού
 • Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας
 • Φρούρησης Εγκαταστάσεων
 • Χρηματαποστολών
 • Τεχνικών Ελέγχων, Πεζών και Οχημάτων Υψηλού Κινδύνου
 • Ατομικής και Ομαδικής Τακτικής Μάχης
 • Σκοποβολής Μάχης
 • Τεχνικών Συλλήψεων Υψηλού Κινδύνου
 • Αναρριχήσεων- Καταρριχήσεων
 • Ανορθόδοξου Πολέμου
 • Υποβρύχιων Αποστολών
 • Χρήσης Εκρηκτικών Υλών
 • ΡΒΧΠ Ραδιενεργός Βιολογικός & Χημικός Πόλεμος
 • Ειδικών Τεχνικών Οδήγησης
 • Προστασία Υψηλών Προσώπων (Ομάδα Αντεπίθεσης)
 • Ιπτάμενων Συνοδών
 • Τεχνικών Σκοπευτή Αέρα
 • Ελεύθερων Σκοπευτών
 • Διοικητικών Τακτικών
 • Αντιτρομοκρατικών Τακτικών
 • Σχεδιασμός Ειδικών Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Κρίσεων
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία ή ο οργανισμός σας μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece | SECURITY SERVICES Unlimited Greece