Υπηρεσίες φύλαξης Εγκαταστάσεων | Ship Security Guard | Συνοδεία επισήμων | καλέστε στο 210 6716220 ή στο 6945557036

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΔΑΣ 2013

Αθήνα 1/8/2013

 

Η SSU LTD. ανέλαβε τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εποπτεία αλλά και τον συντονισμό της ασφάλειας για το Φεστιβάλ Άρδας 2013.

Βρισκόμασταν στο σημείο καθ όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ, και είχαμε την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του συντονισμού και ελέγχου των θεμάτων ασφαλείας.

Παράλληλα σχεδιάσαμε την τοποθέτηση των μέτρων τάξης περιμετρικά του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με τον επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Επίσης είχαμε την ευθύνη για την συλλογή και διαχείριση πληροφοριών, την αξιολόγηση πιθανών απειλών/κινδύνων και τον καθορισμό βασικών τακτικών επιλογών και επιπέδου απειλής, τον σχεδιασμό μόνιμων λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και την διαχείριση κρίσεων.

Το φεστιβάλ Άρδας 2013 έλαβε χώρα από 21 Ιουλίου 2013 έως και τις 29 Ιουλίου 2013.

Περισσότερο οπτικό υλικό : https://www.facebook.com/pages/ARDAS-2013-19%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9D%CE%AD%CF%89%CE%BD/385925994838765?fref=ts